ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Παύλος Γριτσόπουλος

Πρόεδρος, Πολ. Μηχ/κος, ΜΕΚ Δ’ τάξεως

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1945 και αποφοίτησε από το Γυμνάσιο το 1963. Την ίδια χρονιά εισήχθη στην Πολυτεχνική Σχολή του Α.Π.Θ. στο τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Το 1968 αποφοίτησε από το πανεπιστήμιο και απέκτησε την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, εγγραφόμενος στο Τ.Ε.Ε. με αρ. μητρώου 13036, συνεργαζόμενος με την εταιρεία «ΞΕΚΤΕ ΑΕ». Έκτοτε ασχολείται με την κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Το 1979 απέκτησε το εργοληπτικό πτυχίο ΜΕΚ Δ’ τάξεως. Το 1987 ίδρυσε την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΕ» στην οποία είναι κύριος μέτοχος και Διευθύνων Σύμβουλος.

Ελευθέριος Παύλου Γριτσόπουλος

Αντιπρόεδρος

 

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1988.
Είναι Μηχανολόγος Μηχανικός, διαθέτει εργοληπτικό πτυχίο ΜΕΚ Β τάξεως με αριθμό μητρώου 40359 και είναι εγγεγραμμένος στο ΤΕΕ με αριθμό μητρώου 19446.
Εργάζεται στην ανώνυμη τεχνική εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΕ», η οποία είναι μέλος του συνδέσμου ΣΤΕΑΤ με αριθμό μητρώου 68 και της ΠΕΔΜΕΔΕ.