Έργα Υποδομής

Με κινητήριο δύναμη το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, την πολύχρονη τεχνολογική εμπειρία και την τεχνογνωσία, καθώς και το σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό μας, αναλαμβάνουμε την εκπόνηση σημαντικών και σύγχρονων έργων υποδομής.

Περισσότερα...

Οικοδομικά Έργα

Ανεξάρτητα από τη φύση του προς ανέγερση κτιρίου, συνεργαζόμαστε στενά με τον εντολοδότη μας και ανταποκρινόμαστε στις υψηλές ποιοτικές προδιαγραφές που μας θέτει.

Περισσότερα...

Ενεργειακά Έργα

Είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις της συνεχώς ανταπτυσσόμενης απαίτησης για παραγωγή “πράσινης” ενέργειας, δραστηριοποιούμενοι στην κατασκευή ενεργειακών έργων μεγάλης κλίμακας.

Περισσότερα...

Περιβαλλοντικά Έργα

Η εταιρεία μας επωμίζεται την ευθύνη σχεδιασμού, κατασκευής και αποπεράτωσης κάθε είδους περιβαλλοντικών έργων που αποσκοπούν στην βελτίωση της ποιότητας ζωής του ανθρώπου.

Περισσότερα...