Είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις της συνεχώς ανταπτυσσόμενης απαίτησης για παραγωγή “πράσινης” ενέργειας, δραστηριοποιούμενοι στην κατασκευή ενεργειακών έργων μεγάλης κλίμακας.

Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση αιολικών πάρκων καθώς και την μελέτη και υλοποίηση υπερσύγχρονων συστημάτων ανανεώσιμων και ήπιων μορφών ενέργειας όπως υδροηλεκτρικές και φωτοβολταϊκές ενεργειακές εφαρμογές.

Μετατρέποντας την υδάτινη ροή, την ορμή του ανέμου και την ηλιακή ακτινοβολία σε καθαρή ενέργεια συνεισφέρουμε στην προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών του πόρων καθώς και την ενεργειακή θωράκιση της χώρας.