ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 5MW ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ