ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΒΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Π.Ε.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ – ΠΑΤΡΩΝ