Μηχανικός Εξοπλισμός - Τεχνολογική Εμπειρία

Αδιαμφισβήτητη διαβεβαίωση για την αρτιότητα και την υψηλή ποιότητα των έργων που αναλαμβάνουμε είναι ο σύγχρονος και ιδιόκτητος μηχανικός εξοπλισμός μας.

Λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στο χώρο των τεχνικών έργων και τις συνεχείς μεταβολές στο χώρο της τεχνολογίας και του μηχανικού και τεχνικού εξοπλισμού, εστιάζουμε στον διαρκή εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του εξοπλισμού μας ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις, να πρoσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα και να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις και τις ποιοτικές προδιαγραφές των έργων που μας ανατίθενται στο μέγιστο βαθμό.

Ο σύγχρονος στόλος μας και η τεχνολογική εμπειρία και η τεχνογνωσία μας που απορρέουν από την πολυετή παρουσία μας στον τομέα των κατασκευών συντελούν στην συνεχή ανοδική εξέλιξη της εταιρείας μας. Η εμπεριστατωμένη γνώση του αντικειμένου στο οποίο δραστηριοποιούμαστε σε συνδυασμό με το άριστα εκπαιδευμένο επιστημονικό προσωπικό, το εξειδικευμένο τεχνικό και εργατικό δυναμικό και τον σύγχρονο μηχανικό και τεχνικό μας εξοπλισμό, αποτελούν τους λόγους για τους οποίους η εταιρεία μας κατέχει εξέχουσα θέση στον χώρο και απολαμβάνει την αμέριστη εμπιστοσύνη τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα.

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά της «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΕ» αποτελούν την εγγύηση ότι το κάθε έργο που αναλαμβάνουμε θα διακρίνεται από κατασκευαστική αρτιότητα και θα ανταποκρίνεται στο όραμα, τις προσδοκίες και τις υψηλές και αυστηρές ποιοτικές προδιαγραφές του εκάστοτε εντολοδότη.

Ο ιδιόκτητος εξοπλισμός μας αποτελείται από περισσότερα από 200 κατασκευαστικά μηχανήματα όλων των κατηγοριών και δυνατοτήτων (μηχανήματα πάσης φύσεως, ειδικά μηχανήματα διάτρησης, σιδηρότυπους αγωγών και σύμμικτων κατασκευών), φορτηγά και μεταφορικά μέσα.

Ο κατασκευαστικός μας στόλος είναι ικανός να καλύψει τις απαιτήσεις των έργων που μας ανατίθενται ανταποκρινόμενος στις δυσχερείς περιβαλλοντικές συνθήκες που συνήθως επικρατούν με αξιοπιστία και συνέπεια, και με προσανατολισμό στην άρτια, ποιοτική και εντός των προκαθορισμένων χρονικών ορίων ολοκλήρωση των έργων.

Αναφέρουμε ενδεικτικά κάποια απ’ αυτά τα κατασκευαστικά μηχανήματα