ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Τριάντα χρόνια πριν, και συγκεκριμένα το 1987, εμφανίστηκε στον τομέα των κατασκευών μια νεοσύστατη εταιρεία, η «Ελληνική Υδροκατασκευή ΑΕ», η οποία προήλθε από τη συγχώνευση σχετικών με το επιχειρηματικό αντικείμενο προσωπικών επιχειρήσεων.

Η νέα εταιρεία δραστηριοποιείται δυναμικά στον κατασκευαστικό τομέα. Μετέχει σε δημοπρασίες που αφορούν στην κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων και αναλαμβάνει την υλοποίηση και αποπεράτωση πλήθος έργων σε όλη την Ελληνική επικράτεια.

Γέφυρες, φράγματα, τμήματα μεγάλων εθνικών οδών, αντλιοστάσια, αποχετευτικά έργα, ενεργειακά έργα, καθώς και πληθώρα κτιρίων τόσο στον ηπειρωτικό όσο και στο νησιωτικό χώρο, φέρουν την υπογραφή της «Ελληνική Υδροκατασκευή Α.Ε.».

Τα έργα που έχει επιμεληθεί και υλοποιήσει η εταιρεία διακρίνονται για την κατασκευαστική αρτιότητα και την απαράμιλλη ποιότητά τους. Αυτό οφείλεται στο άριστο επιστημονικό προσωπικό της εταιρείας, το εξειδικευμένο τεχνικό και εργατικό δυναμικό της και στον σύγχρονο, ιδιόκτητο και συνεχώς ανανεούμενο τεχνικό της εξοπλισμό σε μηχανήματα πάσης φύσεως, ειδικά μηχανήματα διάτρησης, σιδηρότυπους αγωγών και σύμμικτων κατασκευών.

Η δυναμική παρουσία της «Ελληνικής Υδροκατασκευής ΑΕ» στον χώρο των κατασκευών, η πολυετής εμπειρία της, καθώς κα η ποιότητα των δημοσίων και ιδιωτικών έργων που έχει αναλάβει μέχρι σήμερα, συνέβαλαν στο να της απονεμηθεί το εργοληπτικό πτυχίο 6ης τάξεως στον τομέα των οδοποιίας, των κατασκευών, των υδραυλικών έργων και των έργων κατασκευής λιμανιών.

Ο ιδιόκτητος στόλος της περιλαμβάνει πάνω από 200 επαγγελματικά οχήματα και φορτηγά. Η εταιρεία συνεχώς αναβαθμίζει τον μηχανικό της εξοπλισμό στοχεύοντας στην συνέπεια, στην ασφάλεια και στην απρόσκοπτη παραγωγικότητα. Το μόνιμο προσωπικό της αποτελείται από περίπου 40 άτομα.

Η αξιοπιστία της «Ελληνική Υδροκατασκευή ΑΕ» επιβεβαιώνεται όχι μόνο από την ποιότητα των έργων που φέρουν τη σφραγίδα της αλλά και από την οικονομικά στοιχεία που παρουσιάζουν οι ετήσιοι ισολογισμοί της. Η απουσία οφειλών σε τράπεζες την καθιστούν φερέγγυα στα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας, γεγονός που αποδεικνύει την δυνατότητά της να αντεπεξέρχεται στις οικονομικές της υποχρεώσεις και αναδεικνύει την ορθή οικονομική διαχείριση των εισροών και εκροών της. Γνωρίζοντας ότι το κύριο κεφάλαιό της είναι το εξαιρετικό εργατικό δυναμικό της, η εταιρεία φροντίζει ώστε οι εργαζόμενοί της να αμείβονται ανελλιπώς.

H «Ελληνική Υδροκατασκευή ΑΕ», επιπρόσθετα, δραστηριοποιείται και στον τομέα της παραγωγής ενέργειας. Έχει στο ενεργετικό της την κατασκευή και την παραχώρηση προς εκμετάλλευση του Υδροηλεκτρικού Σταθμού Κερκίνης (5MW) και του Φωτοβολταϊκού Πάρκου συνολικής ισχύος 450KW στη θέση «Αγ. Ευθύμιος» του Δήμου Τρίπολης, Ν. Αρκαδίας, (μονάδες Ι,ΙΙ και IV) και Αργολίδας (μονάδα ΙΙΙ). Παράλληλα, βρίσκεται στο στάδιο αδειοδότησης και έναρξης υλοποίησης πλήθος άλλων φωτοβολταϊκών και υδροηλεκτρικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Η αξιοπιστία, η εμπειρία και η συνέπεια στην ολοκλήρωση των έργων εντός των οριζόμενων χρονικών ορίων έχουν καταστήσει την «Ελληνική Υδροκατασκευή ΑΕ» μία απο τις κορυφαίες εταιρείες στον τομέα τον κατασκευών σε όλη τη χώρα.