Πέτρος Τατούλης: Ολοκληρώνεται σταδιακά ο οδικός άξονας πρόσβασης στην παραλιακή Αρκαδία

Στην έναρξη των εργασιών στα τμήματα του οδικού άξονα Τρίπολης – Άστρους, Ελαιοχώρι – Κουμπίλα και Κουμπίλα – Λουλούδι, παρευρέθηκε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Πέτρος Τατούλης με υπηρεσιακούς παράγοντες της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Τα έργα αυτά έχουν προϋπολογισμό 18.000.000 και 5.300.000 ευρώ και χρόνο υλοποίησης 9 και 24 μήνες αντίστοιχα.
«Με το σχεδιασμό μας και το σωστό προγραμματισμό μας βήμα – βήμα και με σταθερό ρυθμό υλοποιούμε ένα πολύ σημαντικό οδικό άξονα πρόσβασης στην παραλιακή Αρκαδία, ο οποίος θα έχει και στρατηγική σημασία γιατί θα συνδεθεί και με τον Ανατολικό παραλιακό άξονα της Περιφέρειας Πελοποννήσου» δήλωσε ο Περιφερειάρχης από τα ανωτέρω σημεία τα οποία επισκέφθηκε κατά την έναρξη των εργασιών, την Τρίτη 9 Οκτωβρίου 2012.
Ακολουθεί η τεχνική περιγραφή των έργων:

Σήμερα 09 Οκτωβρίου 2012, γίνεται η έναρξη των εργασιών, στο έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙ- ΚΟΥΜΠΙΛΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ- ΑΣΤΡΟΥΣ», το οποίο εντάσσεται στις παρεμβάσεις βελτίωσης του οδικού άξονα Τρίπολης – Άστρους με στόχο την καλύτερη δυνατή πρόσβαση στην ευρύτερη τουριστική περιοχή του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.
Να θυμίσουμε ότι στις 14-06-2012 υπογράφθηκε η σύμβαση κατασκευής του έργου αυτού, προϋπολογισμού 18.000.000 €, με την εργοληπτική εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Ε.». Η προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου είναι είκοσι τέσσερις (24) ημερολογιακοί μήνες.
Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου είναι το Τμ. Συγκοινωνιακών έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας και Προϊσταμένη αρχή η Διεύθυνση Οδικών Έργων (Δ1)/Γ.Δ.Σ.Ε./Γ.Γ.Δ.Ε./ΥΠ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ

Το κύριο αντικείμενο της εργολαβίας είναι η κατασκευή τμήματος της οδού Τρίπολης- Άστρους, που χωροθετείται στα όρια του ΟΤΑ Β. Κυνουρίας. Έχει αρχή τη Χ.Θ. 0+00 (με Χ.Θ. 0+000 τον Ι.Κ. Ελαιοχωρίου) και πέρας τη Χ.Θ. 1+218 δυτικά της θέσης Χάνι Τσιμούρι. Το τμήμα αυτό συνδέεται με το υπό κατασκευή έργο του τμήματος ΚΟΥΜΠΙΛΑ- ΛΟΥΛΟΥΔΙ της οδού «ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΣΤΡΟΥΣ» στην περιοχή Ελαιοχωρίου.

Στην μελέτη αντιμετωπίζονται καταπτώσεις μεγάλου πρανούς στις θέσεις από Χ.Θ. 0+891,62 μέχρι τη Χ.Θ. 0+954, Χ.Θ. 1+086 μέχρι τη Χ.Θ. 1+134 με πασσαλότοιχους και από τη Χ.Θ. 1+134 μέχρι τη Χ.Θ. 1+218 με Κλειστό Τεχνικό Έργο κατολισθαίνοντος πρανούς. Στην χάραξη αυτή γεφυρώνεται ο Τάνος ποταμός από τη Χ.Θ. 0+800 μέχρι τη Χ.Θ. 0+860,17 με γέφυρα μήκους 60,17 μ.

Η μελέτη προβλέπει την κατασκευή υπόγειου έργου (CUT & COVER) από Χ.Θ. 0+950 μέχρι τη Χ.Θ. 1+082 και προσωρινής παράκαμψης (Κλάδος Κ3) μέχρι την αποπεράτωσή του ώστε να εξυπηρετηθεί η κυκλοφορία σε ανεκτές συνθήκες ασφαλείας και ομαλές συνθήκες μετάβασης κατά την είσοδο και έξοδο από τον Κύριο Κλάδο. Επίσης αποκαθίστανται οι κλάδοι προς τους οικισμούς Αγίου Γεωργίου και Ελαιοχωρίου. Το ασφαλτοστρωμένο πλάτος οδοστρώματος της οδού προβλέπεται 9 μ. (2*(3,5+0,25+0,75)).

Σήμερα 09 Οκτωβρίου 2012, γίνεται επίσης έναρξη των εργασιών, στο έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΥΜΠΙΛΑ – ΛΟΥΛΟΥΔΙ».

Το κύριο αντικείμενο της εργολαβίας είναι η αποπεράτωση δύο (2) ημιτελών γεφυρών μεγάλου ύψους, στις οποίες είχαν κατασκευασθεί μόνον τα βάθρα, και η ολοκλήρωση του τμήματος «ΚΟΥΜΠΙΛΑ – ΛΟΥΛΟΥΔΙ» της οδού «ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΣΤΡΟΥΣ», σε συνολικό μήκος 2.040 μ. περίπου.

Στις 13-06-2012 υπογράφθηκε η σύμβαση κατασκευής του έργου αυτού, προϋπολογισμού 5.300.000 €, με την εργοληπτική εταιρεία «ΗΛΙΟΧΩΡΑ Α.Ε.».
Η προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου είναι εννέα (9) ημερολογιακοί μήνες.

Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου είναι το Τμ. Συγκοινωνιακών έργων και Προϊσταμένη αρχή η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Η ολοκλήρωσή τους με την κατασκευή της ανωδομής, θα γίνει με ειδική τεχνολογία (χρήση εξοπλισμού CAROVARO).

Στη θέση των γεφυρών το πλάτος της ανωδομής προσδιορίζεται ανά κατεύθυνση, από μία λωρίδα κυκλοφορίας πλάτους 3,50μ, λωρίδα καθοδήγησης 0,25μ, πλευρικό έρεισμα 0,75μ και πεζοδρόμιο πλάτους 1,25μ με δυνατότητα τοποθέτησης ιστών ηλεκτροφωτισμού επ’ αυτού. Έτσι το συνολικό πλάτος προσδιορίζεται σε 2*(3,50+0,25+0,75+1,25)=11,50μ.

Στο υπόλοιπο τμήμα της οδού το πλάτος του οδοστρώματος προσδιορίζεται ανά κατεύθυνση, από μία λωρίδα κυκλοφορίας πλάτους 3,50μ, λωρίδα καθοδήγησης 0,25μ και πλευρικό έρεισμα 0,75μ. Έτσι το συνολικό πλάτος προσδιορίζεται σε 2*(3,50+0,25+0,75)=9,00μ. (ασφαλτικό)

Το έργο αυτό σε συνδυασμό με το προηγούμενο έργο «ΕΛΑΙΟΧΩΡΙ – ΚΟΥΜΠΙΛΑ» εντάσσεται στις παρεμβάσεις βελτίωσης του οδικού άξονα Τρίπολης – Άστρους με στόχο την καλύτερη δυνατή πρόσβαση στην ευρύτερη τουριστική περιοχή του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.

Πηγή: https://www.leonidion.gr/