Εργοληπτικό Πτυχίο 6ης Τάξεως

Η κατασκευαστική αρτιότητα των έργων που υλοποίησε και η πολυετής εμπειρία της εταιρείας συνέβαλαν στο να είναι κάτοχος του εργοληπτικού πτυχίου 6ης τάξεως.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΕ. έχει στο ενεργητικό της πληθώρα δημοσίων και ιδιωτικών έργων.

Η εμπειρία, η συνέπεια, η αξιοπιστία της καθώς και ο ποιοτικός σχεδιασμός και η άρτια υλοποίηση των έργων που επιμελήθηκε και παρέδωσε μέχρι σήμερα, σε συνδυασμό με την πολυετή εμπειρία στον κατασκευαστικό τομέα και την οικονομική ευρωστία της ήταν οι λόγοι που δικαιωματικά της απονεμήθηκε το εργοληπτικό πτυχίο 6ης τάξεως του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ)